Stosowane metody

Stosujemy własne metody leczenia rehabilitacyjnego, które uwzględniają wieloletnie praktyczne doświadczenie kliniczne oraz aktualną wiedzę medyczną (z dziedziny: neurologii, neurochirurgii, neurofizjologii, patobiomechaniki, kinezjologii, ortopedii, rehabilitacji medycznej i leczniczej, reumatologii, bioniki ruchu) i umożliwiają chorym zdrowienie i powrót do optymalnej sprawności fizycznej i aktywnego życia.

Metoda Stymulacji Manualnej(MSM)

Opis metody, wyniki jej stosowania były przedmiotem pracy doktorskiej obronionej w 1986 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie.

Celem MSM jest wyeliminowanie:

... a na tej drodze uzyskanie:

Przedłużające się w czasie zaburzenia w ukrwieniu utrudniają, a często uniemożliwiają, wycofywanie się ubytkowych objawów neurologicznych, w tym czynnościowych zaburzeń przewodnictwa nerwowego. W/w objawy, utrudniają zdrowienie i powrót funkcji fizjologicznych.

Stosowanie MSM jest bezwarunkowo koniecznym etapem przygotowującym pacjenta do stopniowej i precyzyjnej, indywidualnie stosowanej metody ukierunkowanej kinezyterapii (MUK).

Metoda ukierunkowanej kinezyterapii (MUK)

MUK ma na celu, w pierwszej kolejności, dalszą normalizację napięcia mięśniowego oraz odtworzenie prawidłowej współpracy grup mięśniowych, działających w układzie synergistycznym i antagonistycznym.

Metoda asymetrycznie ukierunkowanej kinezyterapii (MAUK)

Stosowana w skoliozach, uwzględnia trójpłaszczyznową ruchomość połączeń międzykręgowych, wysoki stopień złożoności funkcji mięśni przykręgosłupowych, czynnościową współzależność ruchomości: tułowia, głowy, obręczy barkowej, obręczy miednicznej i kończyn dolnych oraz wieloaspektowy charakter trójpłaszczyznowego zniekształcenia kręgosłupa.