Kwalifikacja do Rehabilitacji

Specjalistyczną rehabilitacją leczniczą obejmujemy:

Schorzenia:

Pooperacyjna rehabilitacja lecznicza:

Oferujemy konsultacje w schorzeniach jak wyżej oraz w przypadkach: