Diagnostyka chorych obejmuje:

Właściwe rozpoznanie choroby stanowi podstawę dla wyboru metod rehabilitacyjnych, zapewniających zdrowienie i optymalny powrót funkcji narządu ruchu.