Udział w kongresach i posiedzeniach naukowych / Głoszone referaty